archiwum koronne

Internet

Temat: Zbiór dokumentów pergaminowych ....
Aktotwórca: Rozmaici wystawcy. Tytuł: Zbiór dokumentów pergaminowych Daty: 1155-1939 Abstrakt: Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archiwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich w XIX w.), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce,...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=232Temat: Zbiór dokumentów pergaminowych ....
...J., Dokumenty klasztorów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd.2), s. 291-323 * Płocha J., Wejchertowa J., Dokumenty kościołów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd.2), s. 269-289 * Sułkowska Kurasiowa I., Archiwum Koronne (Archivum Regni)? wprowadzenie ogólne [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 23-25 * Sułkowska-Kurasiowa I.,
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=232


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Internet